Polityka prywatności, wykorzystanie cookies

Polityka Prywatności

1. Czym jest polityka prywatności?  Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkownika oraz przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, żądanych przez Użytkownika przez Sklep Sklep.jack-wolfskin.pl działający w sieci Internet pod adresem Sklep.jack-wolfskin.pl, prowadzony przez firmę FAM - M. GABRYOŁEK Spółka Jawna, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000021141, NIP: 586-10-25-151, REGON 190487003

2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Podstawowe definicje. 

Administrator – oznacza firmę FAM - M. GABRYOŁEK Spółka Jawna, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000021141, NIP: 586-10-25-151, REGON 190487003, która świadczy usługi drogą elektroniczną, przetwarza dane osobowe przekazane przez użytkownika oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy funkcjonujący w domenie Sklep.jack-wolfskin.pl

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Użytkownik – oznacza podmiot na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawierana może być Umowa o świadczenie usług droga elektroniczną zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa.

Urządzenie  - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

 3. W jaki sposób pozyskujemy Twoje dane?

Korzystamy z Twoich danych z uwagi na fakt, że zdecydowałeś się dokonać zakupów w naszym sklepie internetowym Sklep.jack-wolfskin.pl lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail o ofercie Serwisu lub w inny sposób przekazałeś nam swoje dane z wykorzystaniem Serwisu. Serwis funkcjonuje w oparciu o regulamin, który znajdziesz pod tym linkiem: https://sklep.jack-wolfskin.pl/regulamin

 4. W jaki sposób możliwy jest kontakt z administratorem Twoich danych?

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

 • Poczty tradycyjnej: FAM - M. GABRYOŁEK Spółka Jawna, ul. Rdestowa 67, 81-577 Gdynia
 • Poczty elektronicznej: sklep@e-horyzont.pl
 • Telefonicznie: (58) 554 02 55

 

5. W jakich celach i jakie informacje o Tobie są wykorzystywane?

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie, realizacji zamówienia lub składania reklamacji:

 1. Imię i Nazwisko
 2. Adres Zamieszkania
 3. Adres Dostawy - jeśli jest inny niż Adres Zamieszkania
 4. Adres Poczty Elektronicznej (adres e-mail)
 5. Numer Telefonu

Dane osobowe podane przez użytkownika w trakcie procesu zakładania konta (rejestracja) luz złożenie zamówienia bez rejestracji są niezbędne w procesie złożenia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy, wszczynania procedur reklamacyjnych i zwrotu/wymiany towarów.

Dane te są przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit b) RODO (podstawą przetwarzania jest tutaj wykonanie ww. usługi na żądanie użytkownika). Na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO dane Użytkowników, będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia tj. sprzedaży oraz dostawy zamówionych towarów jak też w celu realizacji pozostałych uprawnień przysługującym Użytkownikom z tytułu zawartej umowy (np. reklamacja, zwrot towaru). 

6. Czy konieczne jest podanie danych osobowych?

 Podanie danych do celu realizacji usługi jest wymogiem umownym oraz warunkiem realizacji usług oferowanych przez Sklep Sklep.jack-wolfskin.pl, brak podania danych uniemożliwia skorzystanie z usług Sklepu Sklep.jack-wolfskin.pl.

7.  Komu udostępnimy Twoje dane osobowe?

 Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient. W celu realizacji umowy Serwis może udostępniać zebrane od Użytkownika dane podmiotom zewnętrznym takim jak: operatorzy logistyczni, firmy kurierskie, przewoźnicy, banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowi, agencje marketingowe.

8. Bezpieczeństwo danych osobowych

 Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniając, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione, w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

Administrator szczególnie starannie chroni interesy osób, których dane dotyczą, zapewniając, że zbierane przez niego dane są:

 • stosowane oraz ograniczone do celów według których są przetwarzane,
 • przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem,
 • przetwarzane rzetelnie i przejrzyście dla podmiotów, których dotyczą,
 • zbierane w konkretnych, uzasadnionych celach i według nich przetwarzane,
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy niż wskazany przez cel dla którego dane są przetwarzane,
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych,

9. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Administrator przetwarza dane zależnie od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. W zależności od zakresu danych i celów ich stosowania przechowywanie może mieć różny czas. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia (korzystanie z Serwisu), do czasu wycofania zgody (jeżeli przetwarzanie było uzależnione od zgody) lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

10. Pliki  Cookies

 10.1 Rodzaje  wykorzystywanych Cookie

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować działanie Serwisu indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) COOKIES SESYJNE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,
b) COOKIES TRWAŁE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

10.2 Cele dla których wykorzystywane są Cookie własne

Administrator wykorzystuje cookie własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu:

(i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
(ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

i. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
ii. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
iii. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

d. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

c. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

d. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

f. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

 10.3 Administrator wykorzystuje cookie zewnętrzne w następujących celach:

Wykorzystywane przez Serwis cookie wspierają przede wszystkim optymalizację obsługi klienta podczas korzystania ze strony sklepu. Współpracujemy jednak z innymi firmami w zakresie działalności marketingowej, na potrzeby której na urządzeniu użytkownika zapisywane są pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową. Cookie zewnętrzne wysyłane przez te podmioty służą poprawie skuteczności prezentowania użytkownikowi reklam, które są odpowiedzią na jego aktywność w obrębione Serwisu (treści reklamowe są przez podmioty trzecie dostarczane Użytkownikom.

a) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube, 

b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics, 

c) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense, Google Adwords 

d) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, , 

e) prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, Ceneo.pl i Opineo.pl, 

f) wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, takiego jak Live Chat.

g) wysyłki mailingu – Expert Sender

10.4 Profilowanie 

Za pomocą technologii plików cookies stosowanej na naszej stronie internetowej możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami użytkowników. Analiza zachowań użytkowników w serwisie pozwala nam lepiej zrozumieć ich i dopasować do ich potrzeb. Dzięki tej technologii możemy prezentować reklamy dopasowane do potrzeb i zainteresowań (np. reklama wynikająca z oglądania w naszym serwisie kurtek zimowych), prezentować oferty, rabaty, promocje niedostępne dla innych osób.

 10.5 Retargeting

Przy pomocy plików cookies korzystamy z technologii pozwalającej na dotarcie do użytkowników z przekazem reklamowym na innych stronach internetowych, które odwiedzają, na bazie wcześniejszej wizyty na naszej stronie. Docieramy do użytkownika z treściami reklamowymi dostosowanymi do jego wcześniejszej aktywności.

 10.6 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.

Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie. Ścieżki dostępu mogą różnić się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne

Obok plików cookies Sklep Sklep.jack-wolfskin.pl może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo do Serwisu. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane celu analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Użytkowników Serwisu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Użytkowników danymi osobowymi.

11 . Jakie prawa Ci przysługują?

 Każdy klient ma w każdym czasie prawo do:

Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO

Wycofania w każdym czasie każdej udzielonej Administratorowi zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Dostępu do Danych Osobowych – otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane.

Prawo do usunięcia danych, które nie są niezbędne do realizowania celów, dla których zostały zebrane.

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

Prawo do przenoszenia danych, które zostały dostarczone Administratorowi w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, np. do innego Administratora w oparciu o techniczne możliwości występujące po obu stronach tego procesu.

Prawo do sprostowania w przypadku danych nieprawidłowych. Administrator wówczas uzupełnia je, usuwa niezgodności lub aktualizuje Dane Osobowe.

Prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku gdy były przetwarzane niezgodnie z prawem (dokonywane operacji na danych bez wymaganych zgód)

12. Od kiedy obowiązuje obecna Polityka Prywatności

 Obecna wersja Polityki prywatności obowiązuje od 24.05.2018 r.

13. Zmiana polityki prywatności

 Polityka prywatności jest weryfikowana na bieżąco i w razie potrzeby modyfikowana.

 

 

© 2019. Sklep Jack Wolfskin Polska. All Rights Reserved.