Polityka prywatności, wykorzystanie cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.JACK-WOLFSKIN.PL
POLITYKA COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.JACK-WOLFSKIN.PL

 

Polityka Prywatności

 1. Czym jest Polityka Prywatności?  Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych w związku z odwiedzeniem naszego e-sklepu działającego pod adresem sklep.jack-wolfskin.pl („Serwis”). Twoje dane osobowe zbierane są nie tylko gdy oglądasz lub kupujesz nasze produkty, ale także kiedy nawiązujesz z nami kontakt za pośrednictwem Serwisu, oceniasz produkty lub korzystasz z innych funkcji Serwisu. Serwis funkcjonuje w oparciu o regulamin, który znajdziesz pod tym linkiem: https://sklep.jack-wolfskin.pl/regulamin.

W niniejszej Polityce prywatności wyjaśnimy, jakie dane osobowe zbieramy na Twój temat oraz dlaczego i co z nimi robimy. Niniejsza Polityka dotyczy zarówno konsumentów, jak i – we wskazanych przypadkach – przedsiębiorstw będących osobami fizycznymi oraz osób kontaktowych po stronie przedsiębiorstw (wspólnie określanych jako „Ty” lub „Użytkownik”).

Niniejsza Polityka może ulec zmianie. Jej nowe postanowienia wejdą w życie po opublikowaniu na stronie https://sklep.jack-wolfskin.pl/polityka_prywatnosci_i_cookies, o czym poinformujemy Cię z wyprzedzeniem.

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ W SERWISIE: Administratorem Twoich danych osobowych w związku z realizacją zamówień w Serwisie jest firma FAM M. GABRYOŁEK spółka komandytowa, z siedzibą przy ul. Żaglowej 68, 81-578 Gdynia (Polska), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000021141, NIP: 586-10-25-151, REGON 190487003 („Operator”).

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA: Niezależnym administratorem Twoich danych osobowych w związku z komunikacją marketingową jest firma Jack Wolfskin Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Żaglowej 68, 81-578 Gdynia (Polska), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000917331, NIP: 8971894872, REGON: 389759195 („Jack Wolfskin”). Operator nie prowadzi komunikacji marketingowej dotyczącej produktów Jack Wolfskin, a jedynie realizuje zamówienia składane w Serwisie.

Dane kontaktowe zostały podane na końcu niniejszej Polityki prywatności.

 1. W jaki sposób pozyskujemy Twoje dane oraz jakie są to dane?

Operator otrzymuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, w sytuacji gdy zdecydowałeś się dokonać zakupu w naszym Serwisie lub/i wyraziłeś na rzecz Jack Wolfskin – w ramach Serwisu lub w sklepie stacjonarnym – zgodę na otrzymywanie informacji o charakterze handlowym na podany adres e-mail lub/i numer telefonu, lub w inny sposób przekazałeś swoje dane (np. oceniając nasze produkty lub korzystając z innych funkcji Serwisu).

Zakres danych jakie przetwarzamy na Twój temat to:

 • imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia (opcjonalnie);
 • dane o transakcjach dokonywanych za pomocą Serwisu, w tym numer zamówienia, numer reklamacji, numer zwrotu;
 • informacje o sposobie nawigowania w Serwisie, takie jak oglądane produkty, odwiedzane sekcje oraz informacje o Twoich interakcjach z Serwisem (np. w jakich promocjach wziąłeś/wzięłaś udział);
 • w sytuacji wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o charakterze handlowym – imię, adres e-mail lub/i numer telefonu, data urodzenia (opcjonalnie).
 1. W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Zbieranie i przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Twoje dane osobowe zbierane i przetwarzane mogą być w poniższych celach:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Realizacja zakupów (z opcją rejestracji konta i bez rejestracji) oraz obsługa Użytkownika (np. reklamacje)

Realizacja umowy; realizacja obowiązków prawnych oraz prawnie uzasadniony interes administratora

Obsługa innych żądań i zapytań Użytkownika (np. zapytanie o produkt)

Prawnie uzasadniony interes administratora

Publikacja recenzji produktu

Zgoda Użytkownika

Wysyłka informacji o charakterze handlowym (za pośrednictwem e-mail lub/i SMS)

Zgoda Użytkownika

Udział w konkursach lub innych akcjach promocyjnych

Prawnie uzasadniony interes administratora

Spersonalizowana obsługa i poprawa obsługi online, w tym profilowanie

Prawnie uzasadniony interes administratora

 1. Czy konieczne jest podanie danych osobowych?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (realizacji zakupów) lub skorzystania z innych funkcji Serwisu. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania danych wymaganych przez te przepisy, np. numer NIP. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zawarcie lub realizację.

W przypadku zbierania i przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody jest w pełni dobrowolne. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać, kontaktując się z nami, zgodnie z informacjami podanymi w pkt 9 Polityki.

 1. Kto może mieć dostęp do Twoich danych?

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć nasi pracownicy w zakresie, w jakim ten dostęp jest niezbędny, aby umożliwić im wykonywanie obowiązków przy realizacji Twoich potrzeb (np. zamówień). Dodatkowo możemy udostępnić Twoje dane osobowe:

 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy (realizacji zakupów), w tym podmiotom zapewniającym transport towarów, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną;
 • podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe (np. agencjom reklamowym);
 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy;
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, prawne lub audytowe;
 • osobom współpracującym z administratorem, na podstawie umów cywilnoprawnych w związku z jego bieżącą działalnością;
 • podmiotom przeprowadzającym ankiety na temat dokonanych zakupów (np. Ceneo.pl w programie „Zaufane Opinie” oraz Opineo.pl w programie „Wiarygodne Opinie”).

Przekazywanie danych podmiotom wymienionym powyżej odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji danej usługi.

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres uzależniony od celu ich zbierania i przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia danej usługi (korzystania z Serwisu) lub realizowania zamówienia (dostawy produktów). Po tym okresie będziemy przechowywać wyłącznie konkretne dane osobowe, które muszą zostać zachowane, jeśli jest to wymagane w celu realizacji obowiązków prawnych jakie nas obciążają (np. przez maksymalny okres 6 lat ze względu na wymogi dotyczące dokumentacji księgowej).

Dane, które pozyskaliśmy na podstawie Twojej zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora będą one przetwarzane do czasu zgłoszenia nam skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. Jakie prawa Ci przysługują?

Masz prawo do:

Wycofania w każdym czasie każdej udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane na Twój temat.

Usunięcia danych, które nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora, w tym wobec profilowania. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przenoszenia danych, które zostały przekazane administratorowi, np. do innego administratora danych w oparciu o techniczne możliwości występujące po obu stronach tego procesu.

Sprostowania danych w przypadku danych nieprawidłowych lub nieaktualnych. W takiej sytuacji uzupełnimy dane, usuniemy niezgodności lub zaktualizujemy dane.

Ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem (np. dokonywane operacji na danych bez prawnie wymaganych zgód).

Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO i Twoje prawa.

Powyższe prawa możesz zrealizować kontaktując się z nami w sposób wskazany w pkt 9 poniżej.

Zastrzegamy, że możemy prosić Cię o podanie dodatkowych informacji na Twój temat w celu zweryfikowania tożsamości.

 1. W jaki sposób możliwy jest kontakt z administratorem Twoich danych?

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ W SERWISIE

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

W ZWIĄZKU Z KOMUNIKACJĄ MARKETINGOWĄ

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

 1. Od kiedy obowiązuje obecna Polityka Prywatności?

Obecna wersja Polityki prywatności obowiązuje od 17.10.2022 r.

Polityka Cookies

 1. Czym jest Polityka Cookies? Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Cookies określa jakie pliki cookie będziemy wykorzystywać w związku z Twoimi odwiedzinami e-sklepu działającego pod adresem sklep.jack-wolfskin.pl („Serwis”). Cookies („ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach (np. komputer, telefon, tablet), z użyciem których Ty („Użytkownik”) korzystasz ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies są niezbędne do zachowania prawidłowej funkcjonalności strony internetowej, w tym w celu dokonania zakupu w Serwisie. Zazwyczaj zawierają one nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną im wartość. Pliki cookies mogą również zawierać informacje takie jak dane osobowe. Sposób, w jaki przetwarzamy dane osobowe opisano w Polityce prywatności, którą znajdziesz klikając tutaj>>.

Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu końcowym pliki cookies Serwisu oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – FAM M. GABRYOŁEK spółka komandytowa, z siedzibą przy ul. Żaglowej 68, 81-578 Gdynia (Polska), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000021141, NIP: 586-10-25-151, REGON 190487003 („Operator”).

Niniejsza Polityka może ulec zmianie. Jej nowe postanowienia wejdą w życie po opublikowaniu na stronie https://sklep.jack-wolfskin.pl/polityka_prywatnosci_i_cookies, o czym poinformujemy Cię z wyprzedzeniem.

 1. Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

Operator wykorzystuje poniższe rodzaje plików cookies:

2.1 Wymagane

Aby zagwarantować podstawowe funkcje naszej strony internetowej, takie jak koszyk zakupów, stosowane są pliki cookie. Bez tych plików cookie działanie naszej strony internetowej nie jest możliwe. Z tego względu te ustawienia nie mogą zostać zdezaktywowane, jeśli Użytkownik chce korzystać z naszej strony.

2.2 Statystyki

2.2.1 Google Analytics

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy „Google Analytics”, udostępniony przez Google Ireland Limited, Irlandia („Google”) serwis do analityki stron internetowych. Informacje dotyczące odwiedzin naszej strony internetowej, które pozyskane zostały dzięki plikom cookie (wraz z adresem IP użytkownika, który jednak przed zapisem zostały zanonimizowany za pomocą metody anonymizeIp(), dzięki czemu nie można go przyporządkować żadnemu łączu), są przekazywane na serwer Google w USA i tam również zapisywane. Jeżeli na stronie internetowej aktywowana zostanie funkcja anonimizacji IP, Google przekazuje do USA tylko skróconą wersję adresu IP podmiotów z krajów należących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w pojedynczych przypadkach pełne adresy IP przekazywane są na serwer Google w USA i dopiero tam skracane.

W zastępstwie podmiotu odpowiedzialnego za tę stronę internetową Google wykorzystuje te informacje do celów analizy naszej strony internetowej, przygotowania dla podmiotów odpowiedzialnych za stronę internetową sprawozdań dotyczących korzystania ze strony internetowej oraz świadczenia innych usług w związku z korzystaniem z Internetu oraz z tej strony internetowej. Generowany przez przeglądarkę internetową adres IP, który jest elementem analizowanym z użyciem Google Analytics, nie jest przez Google łączony z innymi danymi.

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, zmieniając odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jednakże informujemy o tym, że może to ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej. Można również zapobiec rejestracji oraz przetwarzaniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie (łącznie ze swoim adresem IP) odnoszących się do korzystania ze strony internetowej, pobierając i instalując w przeglądarce odpowiednią wtyczkę. Odpowiedni link znajduje się tutaj:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 

2.2.2 Google ReCaptcha

Włączymy funkcję rozpoznawania botów, np. podczas wprowadzania danych do formularzy online („ReCaptcha”), oferowaną przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Politykę prywatności portalu Google można znaleźć na stronie:

https://www.google.com/policies/privacy/

2.3 Marketing

Używamy plików cookie, aby móc udostępnić określone funkcje portali społecznościowych, dokonywać oceny efektów naszych kampanii reklamowych i je optymalizować oraz by kierować je do konkretnych, odpowiednich użytkowników. W związku z powyższym stosujemy także retargeting. W marketingu internetowym mianem tym określana jest procedura, w przypadku której odwiedzający stronę internetową zostaje oznaczony i na kolejnych odwiedzanych przez niego stronach internetowych kierowana jest do niego zindywidualizowana reklama. Także w tym procesie wykorzystywane są trwałe pliki cookie, których okres przechowywania wynosi do 90 dni.

Podobnie jak w przypadku śledzenia aktywności na stronie internetowej także w tym przypadku gromadzenie danych odbywa się z użyciem pseudonimów. Przy realizacji działań marketingowych korzystamy z usług następujących usługodawców:

 

 

 1. Inne dane, z których korzystamy

Obok plików cookies Operator może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez operatorów serwisów online w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście do Serwisu. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celu analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Użytkowników Serwisu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi.

 1. Mój wybór w zakresie plików cookies

Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji w Serwisie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej/Serwisu bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa lub funkcji Serwisu klikając „Ustawienia dot. plików cookie” w stopce strony.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne dla Użytkownika.

Jak to zmienić?

 1. w Serwisie:

Jeśli nie chcesz, by Twoje dane wynikające z opcjonalnych plików cookies były gromadzone możesz wyłączyć je na stronie klikając „Ustawienia dot. plików cookie” w stopce strony.

 

 1. w przeglądarce internetowej
 • Internet Explorer: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność;
 • Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność;
 • Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie.

Ścieżki dostępu mogą różnić się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.

 1. Dane kontaktowe

Kontakt z nami jest możliwy za pośrednictwem:

 1. Od kiedy obowiązuje obecna Polityka Cookies?

Obecna wersja Polityki Cookies obowiązuje od 17.10.2022 r.